• Hur upplevde du kontakten med oss?
    Är vi tillgängliga? Fick du ett bra bemötande? Fick du svar på dina frågor?
  • Hur upplevde du handläggningstiden?
    Var vi effektiva i vår handläggning?
  • Hur upplevde du handläggningen av ditt ärende totalt sett?
  • Din kommentar är mycket värdefull för oss då vi ständigt arbetar för att förbättra vår service till dig.